کامیون های نظامی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در این بازی شما در یک ماموریت به شلیک کردن تمام تانک های دشمن به نجات ملت خود را اختصاص دهید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند
فاصله - شوت انجمن Z، X - تفنگ حرکت.

ShootingDrivingBombObstacleTankTruckMilitary