بن 10 تراکتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

راهنما بن تراکتور به درایو.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleTruckTractor