دکور اتاق من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

شما باید این آزادی را برای تزئین اتاق خود را به عنوان دوست دارید. با استفاده از منوی تحتانی مبلمان و دکوراسیون لوازم جانبی را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDecorateRoomGirls