اتاق کلاس معاشقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   130 100% with 13 votes

تبدیل شدن به محبوب ترین دختر در دبیرستان های معاشقه با پسران زیادی به عنوان شما می توانید. اما مراقب باشید با دختران دیگر به دلیل اگر آنها به شما گرفتن آنها برنده تی 'به شما اجازه این کار را انجام.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlLoveGirlsClassRoomFlirting