بازار معاشقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   107 58.82% with 17 votes

هدف از این بازی را به نفع خود به عنوان بسیاری از پسر 'قلب که ممکن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillSeductionGirlCollecting LoveGirlsMallFlirting