بوسه بوسه دفتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

می تواند به شما یک بوسه اب زیر کاه در دفتر در حالی که رئیس چندان 'تی به دنبال؟

کنترل بازی:
به سادگی با کلیک و نگه داشتن ماوس خود را برای شروع یک بوسه و انتشار این ماوس برای پایان دادن به آن.

SeductionGirlLoveGirlsKissOffice