چوپان زن پاکسازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   372 94.87% with 39 votes

راهنما Chole تمیز اتاق خواب او، بعد از اتاق خواب خود را پاک کردن است، او را خرید بروید. بیایید عجله بسر می رسانید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlRoomGirlsChloeClean