اتاق بچه '4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

راهنما این دختر کوچک را مدیریت اتاق خود را با قرار دادن اقلام در بهترین منظور که شما فکر می کنم ممکن است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

KidsDecorateRoomKid-s