سو اتاق زیبایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

سو چندین اشیاء از دست رفته است. جستجو اتاق و پیدا کردن آنها. شما باید به او لباس و انجام او را قبل از زمان 'را تشکیل می دهند تا.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlSeriesDress UpRoomBeauty