Kid 's Room 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Giúp đỡ cô bé này quản lý các phòng của cô bằng cách đặt các mục trong trình tự tốt nhất mà bạn nghĩ là có thể. Vui chơi!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

KidsDecorateRoomKid-s