Phòng trang trí Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Trang trí phòng của bạn tuy nhiên bạn muốn: ghế sofa, bàn, cửa sổ, vv

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillDecorateRoomDecoration