Kid 's Phòng 6 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Đứa trẻ này cần một số giúp đỡ nghiêm trọng. Phòng của cô phải được dọn dẹp trước khi bạn bè của cô đến in giúp cô lên và vui chơi!

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

KidsDecorateRoomKid-s