اتاق بچه '6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این بچه نیاز به کمک جدی است. اتاق او باید tidied شده تا قبل از دوستان او بود. او را کمک و از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

KidsDecorateRoomKid-s