تزئین اتاق اسپا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

آرامش در اتاق آبگرم طراحی خود شما.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

DesignDecorateRoom