دکور اتاق قدیمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چه جالب می شود قادر به ارائه یک اتاق نشیمن با یک احساس متفاوت، اجازه می دهد تا کلاسیک می گویند. شما قادر خواهید بود به ترتیب مبلمان به عنوان دوست دارید به طوری که اتاق است که به عنوان زیبا که ممکن است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

DesignRoomDecor