دکور سالن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

ایجاد یک منطقه سالن صلح آمیز برای این فوق العاده خانه بزرگ غنی.

کنترل بازی:
در این بازی با استفاده از ماوس.

DesignLoungeDecor