اتاق چای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این اتاق نشیمن زیبا یک اتاق چای ایده آل خواهد بود هنگامی که شما همه چیز را در جای خود قرار داده اند. کمک به دختر به آماده شدن قبل از دوستان او رسیدن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

DesignRoom