سگ دکوراسیون اتاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

طراحی کافه سگ خوب!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDecorateRoomDecoration