فلزی مثل حلزون حرکت کردن استیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

مثل حلزون حرکت کردن فلز بار برای استیک جنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionMetalSlugStick