مثل حلزون حرکت کردن فلز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

این عالی است

کنترل بازی:
· Movements = Arrow Keys · Shoot = J Key · Jump = K Key · Throw Bombs = L Key

Shooting Metal Slug Killing Army