فونز مثل حلزون حرکت کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نابود کردن تمام روبات های دشمن!

کنترل بازی:
A / S / D / W - جنبش
J - آتش
K - L پرش
- نارنجک

RobotsSlug