حداکثر دوچرخه خاک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آماده بیشتر از چیزهای دوچرخه tilty خالص است؟ ما آن را کردم 'ام! ساز و برگ سوار و دوچرخه خود را در رنگ های مورد علاقه شما و دریافت tilty، عزیزم!

کنترل بازی:
بالا / پایین برای گاز / ترمز.
/ راست برای tilties ها چپ.

DrivingSportsMotorcycleObstacleSeriesDirtBike