خاک دوچرخه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

سطوح های چندگانه به تعادل دوچرخه خود را بر روی به با کنترل بسیار حساس در. مراقب باشید و یا شما تخم ریزی 'تلنگر بیش از

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

SportsMotorcycleBalancingDirtBike