مینی دوچرخه خاک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سوار مینی دوچرخه خاک خود را از طریق تمام دوره های مانع به چالش کشیدن کنید و سعی کنید برای تکمیل تمام سطوح بدون توفنده minimoto خود.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting MiniDirtBike