Mini Dirt Bike Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Đi xe đạp bẩn mini của bạn thông qua tất cả các khóa trở ngại thách thức và cố gắng hoàn thành tất cả các cấp mà không bị rơi minimoto của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting MiniDirtBike