مانیا دوچرخه 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

سوار موتور سیکلت مینیاتور بر روی میز و همه موانع را بر روی آن است. مراقب برخی از قطعات سخت هستند

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

DrivingMotorcycleObstacleSeriesBikeMania