شیرین کاری دوچرخه دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این بازی آخرین بازی موتور برای بدست آوردن عجله آدرنالین بزرگ. راهنما دختر عبور از موانع بسیاری که مسیر ارائه کرده است و مطمئن شوید که به تلنگر دوچرخه در اطراف. جمع آوری آرایش کیت در طول راه برای افزایش نمره نهایی خود را.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleStuntGirlBike