ساحل دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

دوچرخه سواری در ساحل بوده است هرگز بسیار سرگرم کننده و هیجان انگیز است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - به جلو
چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی
پایین کلید فلش - عقب
را وارد کنید / فاصله - تغییر جهت.

DrivingMotorcycleObstacleStuntsBeachBike