شیرین کاری دوچرخه قرعه کشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

قرعه کشی سطح شیب دار پریدن از دوچرخه، و تغییر دامنه و موقعیت از رمپ برای تنظیم هوا زمان، سرعت و زاویه دوچرخه شیرین کاری خود را. جهش قبلی با خطوط سفید مشخص شده اند، آنهایی که مسن تر به عنوان خطوط سبز ظاهر می شود. موفق باشید!

کنترل بازی:
ماوس - کشیدن خط را به منظور جلب.

MotorcycleDrawingStuntsBike