دسته کوچک موسیقی جاز مانع Stickman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

بر روی یک دوچرخه سوار به عنوان Stickman کنید و سعی کنید برای انجام تمام انواع ترفندها به امتیاز را به نفع خود قهرمانی.

کنترل بازی:
کلید های arrow = درایو
1-8 = ترفندهای

Dirt Bike Motorbike Stunt BikeStickmanComboStunts