دوچرخه هسته ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

سطح کامل به همان سرعتی که ممکن است برای رسیدن به حداکثر امتیاز. حداکثر رساندن نمره خود را با جمع آوری پاداش و انجام stunts.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت به جلو / عقب
چپ / راست کلیدهای پیکان - ناب.

SportsMotorcycleObstacleStuntsNuclearBike