سوار مخاطره آمیز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

نگاهی جهش جسورانه و رسیدن به آسمان! دریافت دوچرخه خود را به عنوان بالا که ممکن است، ضرب و شتم تمام سطوح و تبدیل نهایی نمایش دهنده ورزش شدید. شما تخم ریزی 'برای هر یک چالش جدید نیاز به لحن خوب دوچرخه خود را و یا شما برنده' تی آن را.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بالا در پروژه پایین کلید فلش - ترمز
فاصله / X / C / V - کلاهبرداری.

SportsMotorcycleObstacleSeriesStuntsRiskyRider