سوار خشم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

سوار دوچرخه خاک خود را بر روی آنچه که باید دوره مانع از چالش برانگیزترین همیشه برای دوچرخه خاک، نه برای آنهایی که به آسانی ساخته شده است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. لین
پایین کلید فلش - ترمز / move این بازی رتبه بندی می شود >> نمایش دوباره و تجزیه و تحلیل رو به عقب.

MotorcycleObstacleSeriesBalancingRageRider