רוכב זעם משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   22 50% with 4 votes

לרכב על אופני העפר שלך על מה צריך להיות מסלול מכשולים המאתגר ביותר שנעשה אי פעם על אופני עפר, ולא לאלה שמוותרים בקלות.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את שמאל / מקשי חצים -
.. Lean
מקש חץ - בלם / לנוע אחורה.

MotorcycleObstacleSeriesBalancingRageRider