מעגל רוכב משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   22 50% with 4 votes

מהירות דרך המעבר של אור וזמן איסוף כדורים נחוצים כדי להיות מסוגל לשמור על הגבר שלך בחיים ולרכוש כלי רכב חדשים.

בקרות משחק:
מקשי חצים - כדי לשלוט על האופניים.

MotorcycleObstacleCollecting CircuitRider