רוכב פעלולים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לרכב fourwheeler מעל המכשולים כמו אתה מנסה לא להתהפך. לנצח את המשחק ולקבל רוכב חדש.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingObstacleStuntRider