شیرین کاری رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سوار fourwheeler خود را بیش از موانع به عنوان شما سعی می کنید به نه بیش از نوک. برنده شدن در این بازی و گرفتن سواری جدید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleStuntRider