راش رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

در این جیپ بازی ماجراجویی جدید شما نیاز به درایو به طرف دیگر از شهر. اما در راه خود را از شما خواهیم دید که شهر دیگر همان نیست!

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار خود را به سوار شدن.

DrivingObstacleRushRider