سوار مخاطره آمیز 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

آخرین قسط از بازی سوار مخاطره آمیز. شما باید از طریق دوره های دشوار را با استفاده از موتور سیکلت خود را پیشبرد.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان -. لین
پایین کلید فلش - ترمز / move این بازی رتبه بندی می شود >> نمایش دوباره و تجزیه و تحلیل به عقب.

DrivingMotorcycleObstacleSeriesStuntsRiskyRider