سوار مست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

نوشیدنی و سوار تی دان '! به خصوص با دوچرخه خاک در زمین دشوار نیست.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingMotorcycleObstacleDrunkRider