2039 سوار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی سرگرم کننده دوچرخه اینده! کنترل دوچرخه خود را در حوزه های چالش برانگیز و باز کردن وسایل نقلیه بیشتر.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل دوچرخه.

PlatformsMotorcycleObstacle2039Rider