آمبولانس راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شیب و لاغر شما به عنوان درایو آمبولانس خود را بر روی terrian. می تواند به شما آن را به بیمارستان را؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. گالری نوار فضایی به نوبه خود.

DrivingObstacleAmbulanceRush