הבהלה לאמבולנס משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   41 80% with 5 votes

הטה ולהישען כמו שאתה נוהג האמבולנס שלך על terrian. האם אתה יכול להפוך אותו לבית החולים?

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג. בר שטח
לפנות.

DrivingObstacleAmbulanceRush