N2O Rush משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

כל רוכב במועדון אלוף חלומות על להיות המלך הבא של מהירות. כדי להשיג את גל, אתה צריך לאתגר והכה מרוץ במרוץ אחד. כאשר אתה לנצח את רוכב, אתה מחליף את הדירוג שלו או שלה. כל מתחרה חייב לשלם דמי גדולים לכניסת הכביש. כדי להגיע למטרה שלך יצטרך לבנות reputatin טוב כדי לזכות בכסף כדי לתקן את נזק ולקנות חלקים חדשים.

בקרות משחק:
/ מקש חץ למטה עד האץ
- - מקש חץ ימינה. מעבר למעלה / למטה חץ שמאלה
מפתח -.. הפוך
מקש רווח - ניטרו.

DrivingRacingRush