Nuke Rider משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   43 57.14% with 7 votes

אתה נמצא באמצע נשורת גרעינית, והדרך היחידה שלך החוצה היא האופניים אמין שלך!

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לעבור.

DrivingMotorcycleObstacleNukeRider