Mạch Rider Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Tốc độ thông qua việc thông qua ánh sáng và thời gian thu quả cầu cần thiết để có thể giữ người đàn ông của bạn còn sống và mua xe mới.

Điều khiển:
Phím mũi tên - Để kiểm soát xe đạp.

MotorcycleObstacleCollecting CircuitRider