TG Motocross 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

3 سطح به تدریج سخت تر از تعادل موتور سیکلت خود را و آن را بیش از دهانه های کوه.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - انجمن دریچه گاز پایین کلید فلش - ترمز
چپ / راست کلیدهای پیکان - انجمن Z، X، C، V، B ناب - کلاهبرداری.

SportsMotorcycleObstacleStuntsMotocross