هسته ای Motocross بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

سوار موتور سیکلت خود را به عنوان شما را با شتاب سکه و نگهداری از کوه در می رم و یا بیش از توفنده.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting NuclearMotocross