Motocross FMX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

تحت تاثیر قرار دادن قضات با ترفندهای خود را آزاد. را به جمعیت وحشی با کشیدن سوپرمن Backflips و بدون پاورقی، اما فراموش نکنید که به آن زمین با خیال راحت.

کنترل بازی:
با استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل دوچرخه خود را.

کلید های شماره 1-6 برای کلاهبرداری هوا.

DrivingActionSportsStuntsMotocross