استاد BMX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

تبدیل شدن به قهرمان بعدی با انجام کلاهبرداری های دیوانه. بیشتر flips و مانع عظیم شما انجام بهتر به شما نمره و امتیاز بیشتری به شما دست آوردن.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - موجودی انجمن را وارد کنید / فاصله - تغییر جهت
1-8 - انجام کلاهبرداری.

DrivingSportsBalancingStuntsBalanceBicycleMaster